Svømmemerkene

Vannmerket

Vannmerkekursene fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. Kurset er for elever som ikke har noen erfaring i vann tidligere, og mange av klubbene tilbyr dette kurset fra 4-5 års alder. Det er på dette kurset man skaper grunnlaget for læring av de fire kjernefunksjonene "Dykke", "Flyte", "Gli" og "Fremdrift".

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende

 • "Frakte" et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det!
 • Stå i hoftedypt vann og la en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet!

 

Hvalmerket

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen "Dykke", som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn. 

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende

 • Kombinere hopp fra bassengkanten
 • Dykke
 • Orientere seg under vann
 • Hente gjenstander til overflaten.

 

Skilpaddemerket

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen "Flyte", som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet "bærer" kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Det å flyte påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking. 

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende

 • Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.

 

Pingvinmerket

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen "Gli", som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte. 

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende

 • Kombinere aktivitetene hoppe 
 • Flyte opp 
 • Innta linjeholdning på magen i vannflaten 
 • Gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem 
 • Dreie over på ryggen 
 • Gjøre beinspark i linjeholdning og puste. 

 

Selungenmerket

Selungen kursene fokuserer på kjernefunksjonen "Fremdrift", som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende

 • Stupe ut på dypt vann 
 • Svømme 12,5 meter på magen 
 • Skifte retning 
 • Svømme 2-3 meter mot startstedet 
 • Stoppe 
 • Flyte i 30 sekunder 
 • Svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet. 

 

Selmerket

Hovedmål

 • Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå 
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte "forlenget arm" og kaste redningsline/livbøye

Delmål

 • Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta 
 • Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «supermann» på venstre side 
 • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne), med pusting 
 • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen 
 • Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann 
 • Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming 
 • Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning 
 • Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg 
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm og kaste redningsline/livbøye

 

Selmerket

Hovedmål

 • Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå 
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte "forlenget arm" og kaste redningsline/livbøye

Delmål

 • Kunne, etter fraspark fra veggen, utføre 10m sculling på mage med hendene foran hodet, og deretter rotere over til ryggliggende, for å gjøre 10m sculling på rygg med hendene ved hofta 
 • Kunne svømme 10m «supermann» på høyre side, rotere ved hjelp av ett armtak, og deretter svømme 10m «supermann» på venstre side 
 • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl «overlapp» med plate/ring/nuddel (flytepinne), med pusting 
 • Kunne, etter fraspark fra veggen, svømme 25m crawl, ta en saltovending, med fraspark på ryggen 
 • Kunne svømme 25m rygg hvor fremdriftsfasen utføres med «engletak» (taket utføres som når man lager engler i snøen), framføring over vann 
 • Kunne utføre en ryggstart, gli under vann, svømme 10m rygg beinspark, og deretter 10m ryggsvømming 
 • Kunne utføre en åpen vending i rygg og crawl, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning 
 • Kunne stupe fra stående stilling, svømme 25m crawl, ta en saltovending, og deretter svømme 25m rygg 
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3), dykke til bunnen (min 1,5m), bruke forlenget arm og kaste redningsline/livbøye

 

Sjøløvemerket

Hovedmål

 • Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
 • Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen

Delmål

 • Kunne svømme 10m brystbeinspark med fotbladene vinklet ut (med plate eller annet flytemiddel)
 • Kunne svømme 10m brystarmtak med pusting (med nuddel under brystet)
 • Kunne svømme 15m bryst, med gli mellom armtak og beinspark
 • Kunne utføre 10m delfinbevegelse på mage i vannflaten, med armer langs siden og strukket foran hodet
 • Kunne svømme 10m en-arms butterfly med 4 kick pr armtak (syklus)
 • Kunne utføre åpen vending i bryst, hvor man svømmer minimum 5m inn mot vegg og 5m ut fra vegg i god linjeholdning
 • Kunne utføre overlevelsesflyting på rygg og bryst, samt H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest).
 • Kunne varsle om hjelp (1-1-3)